Mgo Impon to kod Ponudtuu to Moppiyon Dinoggan

Iko annom (6) no libru nod korinog ta duma to mgo itulon moko-atag ki Disas dyon to Bibliya pomon To Mateo, Markus. Atag to kod ponudtuu to Moppiyon Dinoggan, Kod ta-aw to simba-an woy noto-oo no mgo nonaw atag tod pompomakoy. Dos mgo kanta woy dohingon ka-ayt CD konami inin binovallan.


Iko pittu (7) no libru nod korinog ta duma to itulon moko-atag ki Disas diyon to Bibliya pomon to Lukas, Juan atag to kod ponodtuu to Moppiyon Dinoggan kod ta-w to simba-an woy noto-oo  no mgo nonaw atag tod pompomakoy. Dos mgo kanta woy dohingon ka-ayt CD konami inin binovallan.


Iko wau (8) no libru nod korinog ta duma to itulon moko-atag ki Disas diyon to Bibliya pomon to Lukas, Juan atag to kod ponodtuu to Moppiyon Dinoggan kod ta-w to simba-an woy noto-oo  no mgo nonaw atag tod pompomakoy. Dos mgo kanta woy dohingon ka-ayt CD konami inin binovallan.

  


Video file

Tower of BabelShare

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.