Translated Scriptures

Video file

Bible Dedication Video

                                                             


Video file

Obo Manobo NT Bible Dedication Slideshow Images

Translators Make History and Change Lives

More translated Scriptures in Scripture Use Page under Evangelism Tools 

Share